Duomenų apsauga

Gerbiama Naudotoja, gerbiamas Naudotojau,

Mes, WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (trumpai: WetterOnline), labai rimtai žiūrime į jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Todėl norime jus informuoti, ar ir kokius jūsų duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame. Mūsų įsipareigojimai remiasi Telemediengesetz (TMG) (lt. "Telemedijų įstatymu") ir Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Mes siūlome savo paslaugas skirtingose platformose (žiniatinklyje, mobiliajame žiniatinklyje, programėlėje). Svetainėje orasonline.lt čia galite rasti bendrąją privatumo politiką, kuri taikoma visiems mūsų pasiūlymams. Papildomą privatumo politikos pranešimą, skirtą mūsų programėlių naudojimui (OrasOnline programėlei, KrituliųRadaras programėlei), rasite toliau.

1. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Vokietija

El. paštas: info@orasonline.lt

Telefonas: +4922855937-989

Faksas: +4922855937-979

2. Kokius jūsų duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame

a) Buvimo vietos duomenų rinkimas ir tvarkymas

Mūsų programėlėse jūs turite galimybę gauti orų informaciją savo konkrečiai buvimo vietai. Tam, kad pasinaudoti šia galimybe, jūsų mobiliojoje operacinėje sistemoje būtinai turi būti įjungtos buvimo vietos paslaugos. Įjungus šias paslaugas ir pirmą kartą paleidžiant vieną iš anksčiau paminėtų programėlių, programėlė jūsų paprašys leisti naudotis buvimo vietos informacija. Jūsų patvirtinimas suteiks naudojamai programėlei nuolatinę prieigą prie jūsų buvimo vietos informacijos. Jūs bet kuriuo metu galite savo mobiliojo įrenginio sistemos nustatymuose išjungti naudojamos programėlės prieigą prie jūsų buvimo vietos. Jei leisite naudojamai programėlei naudoti savo buvimo vietos duomenis, jūsų mobilusis įrenginys perduos mums savo buvimo vietą iš radijo ląstelės, kurioje jūs esate. Jei jūsų mobilusis įrenginys turi GPS imtuvą, jo buvimo vietos duomenys taip pat bus perduodami mums. Buvimo vietos duomenys suapvalinami iki 0.025° (tai atitinka maždaug 2-3 km), taip mes negauname visiškai tikslių jūsų buvimo vietos duomenų.

b) Mokama versija

Įsigijus atitinkamą PRO versiją, jūs turite galimybę naudotis mūsų programėlė be reklamos. Įsigyjant PRO versiją mes išsaugome tik konkretaus įrenginio ID ir pirkimo datą.

c) Pirkimai programėlėje

Įsigijus pirkinį programėlėje, jūs turite galimybę naudotis mūsų programėle be reklamos. Įsigyjant pirkinį programėlėje mes išsaugome tik konkretaus įrenginio ID, pirkimo datą ir galiojimo laiką.

2. Kokius jūsų duomenis renka, tvarko ir naudoja trečiosios šalys

a) Naudojimu pagrįsta internetinė reklama

Toliau norime jus informuoti, kokius jūsų duomenis renka, tvarko ir naudoja mūsų reklamos partneriai:

aa) Duomenų rinkimas mūsų programėlėse

Mūsų nemokamose programėlėse rodome reklaminius skelbimus. Reklaminio pristatymo kontekste renkami ir naudojami asmeniniai duomenys. Rodant reklamą, mes ir mūsų reklamos partneriai naudojame interneto adresą (IP), anonimišką įrenginio atpažinimą (Advertising-ID) ir įrenginio informaciją (operacinę sistemą arba versiją, įrenginio tapatybę ir kalbą), taip pat 2.a) punkte paminėtus duomenis, tam kad galėtumėme rodyti jums svarbesnius ir įdomesnius reklamos skelbimus.

bb) Kas yra mūsų reklamos partneriai ir kaip jus galite paprieštarauti, kad mūsų reklamos partneriai rinktų duomenis naudojimu pagrįstų internetinių reklamų pateikimui

Už duomenų rinkimą, naudojimu pagrįstos internetinės reiklamos platinimui, yra atsakingi šie reklamos partneriai:

Rodyti partnerių sąrašą

Jūsų asmeninių duomenų (IP-adresas, slapukai, prietaiso atpažinimas) tvarkymas vyksta tik gavus jūsų sutikimą (pagal BDAR 6 str. 1 pastraipą raidė a)) arba remiantis teisėto intereso teisiniu pagrindu (BDAR 6 str. 1 pastraipa raidė f)). WetterOnline priklauso IAB Europe Transparency & Consent Framework bei laikosi visų šios asociacijos ypatybių ir taisyklių. WetterOnline naudoja sutikimų administravimo platformą su identifikaciniu numeriu 6. Asmens duomenų nustatymuose jūs galite pritaikyti arba atšaukti suasmenintos reklamos rodymą bei su ja susijusių duomenų rinkimą ir tvarkymą.

b) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas INFOnline GmbH skaičiavimo proceso metu

Mūsų programėlė naudoja INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) skaičiavimo metodą („SZMnG“), siekiant nustatyti statistinius parametrus, susijusius su mūsų pasiūlymų naudojimu. Naudojimo skaičiavimo tikslas - remiantis vienoda standartine procedūra - statistiškai nustatyti naudojimo intensyvumą, programėlės naudojimo ir naudotojų skaičių bei jų naršymo ypatumus - ir tokiu būdu gauti lyginamąsias, visą rinką apimančias vertes. Visų skaitmeninių pasiūlymų, kurie yra Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. ("Informacinė bendruomenė nustatanti reklaminės žiniasklaidos platinimą") (IVW - http://www.ivw.eu) nariai, arba Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. ("Interneto tyrimo darbo bendruomenė") (AGOF - http://www.agof.de) tyrimų dalis, naudojimo statistikos nuolatos tvarkomos "AGOF" ir Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. ("Medijų analizės darbo bendruomenė") (AGMA - http://www.agma-mmc.de), tam kad būtų galima analizuoti įtakos sferą. Rezultatai paskelbiami naudojant našumo vertę "nuasmenintas naudotojas" (Unique User), taip pat rezultatus skelbia ir IVM naudodama našumo vertes "Svetainės įspūdis" (Page Impression) ir "Apsilankymai" (Visits). Šias įtakos matavimo sferas ir statistikas galima rasti minėtų organizacijų interneto svetainėse.

I. Teisinis tvarkymo pagrindas

INFOnline GmbH skaičiavimai, naudojant SZMnG skaičiavimo metodą, vyksta atitinkamai pagal naudojimo skaičiavimo reikalavimus bei dalyvaujant IVW e.V. ir remiantis teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos, raidė f). Asmens duomenų tvarkymo tikslas - statistikų sudarymas. Statistikos mums padeda suprasti ir pagrįsti mūsų pasiūlymo naudojimą. Norint užtikrinti šios aplikacijos rinkodaros tikslus, naudojimo skaičiavimai, kurių dėka galima atlikti palyginimus su kitais rinkos dalyviais - yra būtini. Mūsų teisėtas interesas yra ekonominė nauda, kuri susidaro atsižvelgiant į statistinius duomenis ir mūsų programėlės rinkos vertę, kuri nustatoma remiantis statistiniais duomenimis, taip pat tiesiogiai lyginant su trečiųjų šalių programėlėmis. Mūsų teisėtas interesas taip pat yra perduoti pseudoniminius duomenis INFOnline ir IVW, tam, kad šie galėtų juos panaudoti statistiniams tikslams. Mūsų teisėtas interesas taip pat yra perduoti pseudoniminius duomenis INFOnline, tam kad šie galėtų kurti ir pateikti asmeniniams interesams pritaikytą reklaminę medžiagą. Skaičiavimai, naudojant SZMnG skaičiavimo metodą, skirti INFOnline GmbH norint apskaičiuoti naudojimą, bei dalyvaujant agof-tyrime, vyksta su jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos, raidė f). Asmeniniai duomenys yra tvarkomi tam, kad būtų galima sudaryti statistikas ir išskirti naudotojų kategorijas. Statistikos skirtos tam, kad būtų galima suprasti ir pagrįsti mūsų pasiūlymus. Naudotojų kategorijos sudaro pagrindą pagal asmeninius interesus sudarytos reklaminės medžiagos pateikimui. Įgyvendinant šios svetainės rinkodaros tikslus yra būtinas naudojimo skaičiavimas, kuris padeda sudaryti palyginimo su kitais rinkos dalyviais pagrindą. Pseudoniminiai duomenys perduodami INFOnline ir agof e.V. rinkotyros tikslais (agof, agma).

II. Duomenų rūšis

INFOnline GmbH renka šiuos duomenis, kurie pagal BDAR laikomi asmeniniais:

IP adresas: internete kiekvienam duomenų perdavimo įrenginiui reikalingas unikalus adresas, vadinamasis IP adresas. Interneto veikimo techniniu požiūriu IP adresas privalo būti bent trumpam išsaugotas. IP adresai sutrumpinami prieš atliekant bet kokį tvarkymą ir toliau tvarkomi tik anonimiškai. Nesutrumpintų IP adresų išsaugojimas arba tvarkymas nevyksta.

Prietaisas identifikatorius: tam kad atpažintų įrenginius, įtakos sferos matavimas naudoja unikalų įrenginio ID arba įrašą, kurie sudaromi naudojant įvairią automatiškai perduodamą jūsų įrenginio informaciją. Duomenų skaičiavimas ir pagal juos įvykstantis priskyrimas konkrečiam identifikatoriui, tam tikrais atvejais taip pat įmanomas, jeigu jus paleidžiate kitas programėles, kurios taip pat naudoja INFOnline GmbH skaičiavimo metodą ("SZMnG"). Šie unikalūs įrenginių ID gali būti perduoti INFOnline GmbH kaip kontrolinė suma (hash):

Reklamos identifikatorius

Diegimo ID

Pardavėjo ID

III. Duomenų naudojimas

INFOnline GmbH skaičiavimo metodas, kuris naudojamas šioje programėlėje, nustato naudojimo duomenis. Tai atliekama norint sudaryti svetainės palikto įspūdžio, apsilankymų ir klientų našumo vertes ir šios informacijos pagalba pateikti papildomų parametrų (pvz. kvalifikuoti klientai). Gauti duomenys taip pat naudojami:

Taip vadinama geografinė lokalizacija, t. y. internetinio puslapio atidarymo priskirimas atidarymo vietai, vyksta tik remiantis anoniminu IP adresu ir tik federalinių žemių / regionų geografinių mąstu. Tokiu būdu gauta geografinė informacija jokiu būdų neleidžia sužinoti apie konkrečią naudotojo gyvenamąją vietą.

Techninio kliento naudojimo duomenys (pvz. įrenginio naršyklės duomenys) surenkami iš visų programėlių ir išsaugomi vienoje duomenų bazėje. Ši informacija yra naudojama techniniam socialinės informacijos kaip amžius ir lytis vertinimui ir perduodama AGOF paslaugų tiekėjui tolimesniam tvarkymui. AGOF tyrimo metu atsitiktinių imčių pagrindu techniškai įvertinami socialiniai požymiai, kuriuos galima priskirti šioms kategorijoms: amžius, lytis, pilietybė, profesinė veikla, šeiminė padėtis, bendra buitinė informacija, namų ūkio pajamos, gyvenamoji vieta, interneto naudojimas, internetiniai pomėgiai, naudojimo vieta, vartotojo tipas.

IV. Duomenų saugojimo trukmė

INFOnline GmbH neišsaugo pilno IP adreso. Sutrumpintas IP adresas saugomas ne ilgiau kaip 60 dienų. Naudojimo duomenys, susiję su unikaliu identifikatoriumi, saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

V. Duomenų perkėlimas

IP adresas ir sutrumpintas IP adresas nebus perduodami. Norint sukurti AGOF tyrimą, duomenys su kliento identifikatoriais perduodami šiems AGOF paslaugų teikėjams:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Teisė nesutikti

Jei nenorite dalyvauti matavimo procese, jūs galite tam paprieštarauti po šiuo privatumo politikos pranešimo tekstu, išjungdami "INFOnline" parinktį. PRO arba PREMIUM naudotojų paskyrose "INFOnline" parinktis išjungta iš pat pradžių.

VII. Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą skaičiavimo proceso metu rasite INFOnline GmbH, kuri vykdo matavimo procesą, internetinėje svetainėje, duomenų apsaugos interneto svetainėje AGOF ir duomenų apsaugos interneto svetainėje IVW.

c) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant "Google Analytics"

Ši programėlė naudoja Google Analytics, Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (Google) teikiamą analizės paslaugą, naudotojų elgsenos tyrimui.

Gauta informacija apie naudojimą (naudojamo įrenginio tipas ir versija, naudojama operacinė sistema, ieškomas puslapis, apsilankymo data ir laikas, naudojamo ekrano skiriamoji geba ir naudojimo metu naudojamas IP adresas) perduodama vienam iš Google serverių JAV ir ten saugoma. Atkreipkite dėmesį, kad mes anonimizuojame IP adresą prieš perduodami jį Google serveriui. Tik išskirtiniais atvejais į Google serverį JAV yra persiunčiamas pilnas IP adresas, kuris ten yra sutrumpinamas. Mūsų užsakymu Google naudos perduotą informaciją, tam kad įvertintų jūsų naudojimąsi mūsų programėle ir parengtų mums veiklos ataskaitas bei tam, kad galėtų teikti kitas su naudojimu susijusias paslaugas. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai, arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis Google užsakymu. Google niekada nesusies jūsų IP adreso su kitais Google duomenimis.

Papildomai, mes naudojame Google Analytics reklamos funkcijas. Šios funkcijos leidžia iš konkretaus įrenginio reklamos ID anonimiškai rinkti ir tvarkyti jūsų socialinius-demografinius duomenis.

Naudodamiesi mūsų programėle, jūs sutinkate, kad Google pagalba apie jus surinkti duomenys būtų tvarkomi, bei su prieš tai aprašytu duomenų tvarkymo būdu nurodytiems tikslams. Norėdami užkirsti kelią duomenų rinkimui ir tvarkymui šioje programėlėje Google Analytics pagalba, galite tam paprieštarauti išjungdami parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis" po privatumo politikos pranešimu.

d) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant "Firebase Analytics"

Mūsų programėlė naudoja Firebase Analytics paslaugą, kad analizuotų naudotojų elgseną ir integruotų Firebase Cloud siuntimo paslaugas.

Šiame kontekste Firebase-SDK (Software Development Kit) pagalba renkama informacija apie programėlės versiją, įrenginio modelį, operacinės sistemos versiją, programėlės įdiegimo laiką bei naudotojo amžių, lytį ir pomėgius. Papildomai, kai kurių veiksmų metu Firebase-SDK renka informaciją apie šiuos veiksmus, jums naudojant programėlę. Veiksmų dėka kaip įdiegimas, programėlės paleidimas, programėlės naujinimas, programėlės pašalinimas, operacinės sistemos atnaujinimas, programėlės duomenų pašalinimas, programėlės gedimai ir pirkimai programėlėje, "Push"-pranešimų išsaugojimas, nubraukimas ar atidarymas, taip pat programėlės paleidimas ir ir atnaujinimas naudojant dinamišką nuorodą, suaktyvinamas veiksmais pagrįstas duomenų rinkimas su Firebase-SDK. Keikvienam iš šių veiksmų renkamas seansų skaičius, naudotojų, kurie suaktyvino šį veiksmą skaičius ir, esant, veiksmo vertė. Tam kad identifikuotų įrenginius Firebase-SDK naudoja konkretaus įrenginio reklamos ID.

Naudodamiesi mūsų programėle, jūs sutinkate, kad Firebase pagalba apie jus surinkti duomenys būtų tvarkomi, bei su prieš tai aprašytu duomenų tvarkymo būdu nurodytiems tikslams. Norėdami užkirsti kelią duomenų rinkimui ir tvarkymui šioje programėlėje Firebase Analytics pagalba, galite tam paprieštarauti išjungdami parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis" po privatumo politikos pranešimu.

e) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant "Facebook-SDK"

Šioje programėlėje integruojame vadinamąjį Facebook SDK. Ši programinė įranga leidžia suprasti, kuri reklamos kampanija socialiniame tinkle Facebook naudotojus paskatino atsisiųsti mūsų programėles. Šiuo tikslu mes siunčiame Facebook konkretaus įrenginio reklamos ID, programos versiją ir informaciją, kad programėlė buvo paleista arba sustabdyta.

Jūs galite nesutikti, kad paminėti duomenys iš šios programėlės būtų perduoti Facebook. Tam turite išjungti parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis", kuri yra po privatumo politikos pranešimo tekstu.

f) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant AppsFlyer

Mūsų programėlė naudoja AppsFlyer, analizių paslaugų teikėjo AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St. San Francisco, CA 94105, USA), paslaugas. Siekiant pagerinti mūsų programėlių turinį, palengvinti naudotojams programėlių naudojimą bei patobulinti reklamos priemones ir tokiu būdu optimizuoti jūsų naudojimo patirtį, renkami jūsų apsilankymo sesijos, interakcijos ir rinkodaros duomenys. Šie duomenys nuolatos renkami anonimiškai ir taip pat įvertinami anoniminiu būdu. Priklausomai nuo kampanijos, šie duomenys - taip pat anonimiškai - perduodami ir kampanijoje dalyvaujantiems reklamos tinklams. Šie duomenys naudojami tik rinkodaros kampanijų pasisekimo matavimui bei jų tobulinimui. Tolimesnę informaciją apie duomenų rinkimą ir naudojimą, AppsFlyer pagalba, rasite šioje nuorodoje: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer yra sertifikuotas pagal ES ir JAV "privatumo skydo" gaires ir taip garantuoja laikytis Europos duomenų apsaugos įstatymų. Teisinis panaudojimo pagrindas yra BDAR 6. straipsnis, 1 lit. f) pastraipa.

Naudodamiesi mūsų programėle, jūs sutinkate, kad AppsFlyer pagalba apie jus surinkti duomenys būtų tvarkomi, bei su prieš tai aprašytu duomenų tvarkymo būdu nurodytiems tikslams. Norėdami užkirsti kelią duomenų rinkimui ir tvarkymui šioje programėlėje AppsFlyer pagalba, galite tam paprieštarauti išjungdami parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis" po privatumo politikos pranešimu.

g) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant mPulse

Į šią programėlę įtrauktos svetainės taip pat naudoja mPulse (Akamai Technologies, Inc., 150 Brodway, Cambridge, Massachusetts 02142, JAV) analizės priemones. Akamai Technologies UAB filialas Vokietijoje įsikūręs šiuo adresu: Parkring 20-22, 85748 Garching. Informaciją apie kitus šios įmonės vietas Vokietijoje rasite čia: https://www.akamai.com/de/de/locations.jsp. mPulse pagalba sudaromi anoniminiai naudotojų profiliai. Šių profilių vertinimas padeda geriau pritaikyti mūsų pasiūlymus naudotojų poreikiams ir juos patobulinti. Cookies nenaudojami. mPulse iš esmės renka šiuos duomenis:

Naršyklės informacija

Informacija apie naudotojo operacinę sistemą

IP-adresas (bet jis yra anonimizuotas)

Geografinė padėtis (šalis, kurioje prisijungiama prie svetainės)

Tolimesnę informaciją apie mPulse duomenų apsaugą rasite čia: https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies. Šis duomenų tvarkymas remiasi teisiniu pagrindu numatytu BDAR 6. str. 1 pastraipoje f) punkte (interesų pagrįstumas remiasi mūsų pagrįstu interesu, Jūsų naudojimo tendencijų analizės pagalba, patobulinti mūsų programėlės bei į programėlę įtrauktų svetainių turinį, funkcionalumą ir patrauklumą).

4. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises:

Teisė susipažinti su duomenimis (BDAR 15 str.)

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 str.)

Teisė nesutikti (BDAR 21 str.)

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 str.)

Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18f str.)

Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)

Dėl tokio pobūdžio užklausų prašome kreiptis į datenschutz@wetteronline.de. Atkreipkite dėmesį, kad, tokių užklausų atveju, mes turime įsitikinti, kad užklausos autorius yra konkretus duomenų subjektas.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos instituciją, kuri atsakinga jūsų gyvenamoje vietoje arba į duomenų apsaugos instituciją, kuri atsakinga mūsų regione (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44 40102 Diuseldorfas).

5. Nuolatinis šios duomenų apsaugos instrukcijos atnaujinimas

Teisiniai reikalavimai mums, kaip paslaugų teikėjui, natūraliai gali būti keičiami ir pataisomi. Dėl šių pakeitimų ir pataisymų retkarčiais gali prireikti atnaujinti šias privatumo politikos instrukcijas . Esant tokiam atvejui mes informuosime jus apie galimus atnaujinimus.

6. Kontaktai

Jei norite susisiekti su mumis, tai galite padaryti per mūsų kontaktinę formą arba:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Vokietija

El. paštas: info@orasonline.lt

Telefonas: +4922855937-989

Faksas: +4922855937-979